hotline
­
/Cienco4 building cao ốc văn phòng số 180 – Nguyễn Thi Minh Khai

Cienco4 building cao ốc văn phòng số 180 – Nguyễn Thi Minh Khai

Cienco4 building cao ốc văn phòng số 180 – Nguyễn Thị Minh Khai

 

  CAO ỐC VĂN PHÒNG SỐ 180 – NGUYỄN THỊ MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, HCM. CIENCO4 LAND  BUILDING  

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tên dự án: Cao ốc văn phòng 180 Nguyễn Thị Minh Khai Chủ đầu tư: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP Vị trí: số 180 Nguyễn Thị Minh Khai – […]